Historie domu Christian

Dům Christian je velké stavení s opravdu bohatou historií. Nachází se v obci Háje, která je od roku 1960 součástí obce Kolová. Původní název vsi je Funkenstein, Jiskrný (Jiskřivý či Jiskrový) Kámen, odvozené od nevelkého gotického hradu vystavěném patrně již ve 13. století na blízkém Zámeckém Vrchu (Schlossberg, 621 m. n. m.). První zmínka o vsi pochází z roku 1536 a o domu Christian se v gruntovní knize píše již v roce 1601. Christian je tak jedním z nejstarších stavení v obci.

Dům byl po více jak 300 let v majetku rodiny Schlossbauerových. Na počátku 20. století jeho poslední majitel, Karl Schlossbauer jej prodal v roce 1906 a nový majitel, Siegfried Buxbaum, rozprodal celé hospodářství několika vlastníkům. Majitelem domu i s částí původních pozemků se stal Gustav Neuerer, původním povoláním tesař. Dům, jak se tehdy říkalo „ban Christian“, tedy dům Christian, pojmenoval po svém dědovi, Christianu Neuererovi, sedlákovi z Kolové č. p. 36.

Na přelomu srpna a září 1945 žilo v domě neuvěřitelných 13 osob, Neuererovi s dětmi a služebnou, rodiny Kleinů a Podádlových, Němců uprchlých ze Slovenska. Všichni byli odsunuti do Německa a dům zkonfiskován podle Benešových dekretů a následně byl přidělen Karlu Duškovi, který zde pracoval jako rolník. Dům byl poté přepsán na Čs. stát v roce 1956, v roce 1964 na Státní statek Dalovice a v roce 1966 na Státní statek Kolová.

Dům byl neudržovaný a naštěstí nebyl zbourán. Na konci osmdesátých let jej kupují bratři Braunové, počínají s rekonstrukcí. Dokonce jim přitom pomáhá Werner Neurer, vnuk posledního předválečného hospodáře. Nakonec pro rodinné neshody skončil majetek v exekuci a dům koupil současný majitel, který jej v letech 2019-2022 kompletně, velmi citlivě a za použití kvalitních materiálů, opravil, dostavěl a dal mu nový život společně s arch. Alexandrem Mikolášem, který nad rekonstrukcí dohlížel. Dnes v tomto krásném a bohatou historií opředeném domě Libor Jirásek, se svojí rodinou a odborným týmem, ozdravuje hosty apiterapeutickými procedurami, které vycházejí ze života včel a zkušeností včelařů po několik rodinných generací.

Podívejte se, co naleznete v okolí domu Christian

okolí domu Christian
Zpět do obchodu